Bubenický workshop

... v Resortu Svatá Kateřina

Skupinové bubnování, jinak metoda bubnování v kruhu, je jednou z nejstarších forem rozvoje týmové spolupráce. Už v Mezopotámii jednotlivé kmeny společně bubnovaly při nejdůležitějších oslavách, rozhodnutích a událostech.

Při těchto setkáních bubny navozují pozornost, koncentraci, souhru a souznění při společně sdíleném zážitku. Bubeníci tak rozvíjejí schopnost naslouchat, uvolnit napětí, stmelit kolektiv, vzájemně se podpořit, důvěřovat ostatním a vyladit souznění všech účastníků.

                

Program:
Akce probíhá v našem reprezentačním sále Pavillion pod vedením zkušených bubeníků. Workshop nebo aktivní bubnování pro zábavu budou doplněny o soutěže a exhibice muzikantů a tanečníků. Bubny a další hudební pomůcky budou pro vás připraveny v sále.

Během celého programu pro vás můžeme zajistit i občerstvení.

 

Délka programu:
Od 20 minutového vystoupení bubeníků a tanečníků po hodinový workshop s kurzem bubnování. Program můžeme upravovat podle vašich přání a požadavků.

Kontakt: Ing. Jan Čepek, obchodní ředitel
Tel.: 222 232 169, GSM: 601 063 530, email: cepek@katerinaresort.cz

Další informace: