PhDr. Marta Boučková

Vystudovala FF UK v Praze, obor psychologie.

Od roku 1994 provozuje soukromou praxi (První Pražská Partnerská Poradna) a od roku 2002 je předsedou představenstva Evropského kariérního institutu - EKI, o.s.

Specializuje se na aplikovanou poradenskou psychologii. Její psychologický přístup vychází z kognitivně behaviorální psychologie.

Ve své privátní praxi pracuje s klienty, kteří se zaměřují na vlastní osobnostní rozvoj, ale současně pomáhá i klientům, kteří řeší své krize osobní, partnerské či manželské.

Jako specialista na bilanční diagnostiku dlouhodobě spolupracuje s firmami z pozice externího poradce pro oblast mezilidských vztahů, ladění týmu i pro oblast individuálního osobnostního rozvoje a cíleného řízení profesní kariéry.

V posledních letech velká část jejích odborných aktivit směřuje do oblasti individuální práce se stresem, na kterou často úzce navazuje i nutnost konkrétní aplikace ladění optimálního životního stylu směřujícího k harmonizaci těla a psychiky v kontextu každodenních povinností. Stres se dá charakterizovat obecně, ale pro jeho optimální začlenění do kažodenního života je třeba s ním pracovat individuálně. A platí-li, že každý jsme jiný, pak i každý z nás má svůj vlastní "stres", se kterým se musí naučit zacházet sám za sebe. V práci se stresem není nic tajemného. Když ho poznáte, můžete mu porozumět a pak ho i ovládat.

"Stres je dobrý sluha, ale moc zlý pán."

Psychoterapeutické výcviky a dlouhodobé kurzy:

 • Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)
 • Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)
 • Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)
 • Výcvik v terapiích rodinných systémů (Institut rodinné terapie Praha)
 • Kurz v konvertační a kooperativní hypnoterapii (Seminář pro hypnoterapii Brno)
 • Výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu - Rogersovský přístup (INOPP Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na osobu Praha)
 • Kurz kognitivně behaviorální terapie (Česká společnost kognitivně behaviorální terapie)
 • Kurz pro certifikované školitele kurzů Asociace sociálního poradenství
 • Akreditovaný vzdělávací program Dopravní psychologie, VŠAP (Vysoká škola aplikované psychologie s.r.o. v Praze)


Další semináře a kurzy:

 • Výcvikový seminář v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)
 • Trénink mediátorů (České centrum pro prevenci a řešení konfliktů ve spolupráci s Mediation And Conflict Management Services Of St. Louis)
 • Nástavbový seminář zaměřený na racionálně emotivní terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Nástavbový seminář zaměřený na rodinnou behaviorální terapii (Kognitivně behaviorální centrum Praha)
 • Kurz v psychoterapii psychogenních poruch příjmu potravy (SVATAB Společnost pro výzkum a terapii anorexie a bulimie Praha)
 • Kurz "Hand test v klinické a poradenské praxi" (Institut psychologických služeb Olomouc)


Publikace:

 • Boučková, M., Křížková, J.: Když se hubnout nedaří aneb 12 příběhů těch, kterým pomohla rada psychologa. Evropský kariérní institut s.r.o., Praha 2013
 • Boučková, M., Horáková, B.: Psychologické minimum pro personalistu. Evropský kariérní institut, Praha 2007
 • Boučková, M.: Láska hory přenáší aneb když se chce všechno jde. o.s. Variace, Brno 2005


Členství v odborných organizacích:

 • Česká společnost kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT)
 • Asociace Českomoravská psychologická společnost
 • Asociace manželských a rodinných poradců ČR
 • Asociace bilanční diagnostiky, o.s.


www.martabouckova.cz