Dietologická laboratoř

V dietologické laboratoři Resortu Svatá Kateřina je instalován InBody 720, špičkový přístroj vyvinutý jihokorejskou společností Biospace, který slouží k detailnímu rozboru složení lidského těla. InBody 720 je jedním ze dvou přístrojů tohoto druhu v České republice. Určuje rozložení svalové hmoty, podkožního tuku, minerálních látek a vody v těle a v jednotlivých jeho částech. Z rozdílu změřených hodnot bioimpedancí jednotlivých částí těla (trup, pravá paže, levá paže, pravá noha, levá noha) a jednotlivých tkání (svaly, tuk, kosti, voda) přístroj diagnostikuje obsah vody, svalů, minerálních látek a tuku v těle, jejich rozložení, symetrii tohoto rozložení, vyhodnotí stupeň nadváhy, obezity či podvýživy, stanoví bazální metabolismus a index fyzické kondice. Mimořádně přesné a detailní výsledky měření na InBody 720 umožňují našim specialistům stanovit a doporučit vhodný způsob stravování a tělesné zátěže klientů.

V ČR je diagnostika na tomto přístroji naprosto ojedinělá a Resort Svatá Kateřina má v dietologické laboratoři první model, prodaný v ČR.

Prohlédněte si naši dietologickou laboratoř pomocí virtuální prohlídky

Co lze diagnostickým měřením na přístroji InBody 720 zjistit?

Posoudíme Vaši hmotnost a případnou nadváhu (podváhu)

Stanovíme:

 • BMI, který ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku.
 • Procento tělesného tuku, které odpovídá množství tělesného tuku a to jak podkožního,
  tak vnitřního, tj. břišního.
 • Poměr obvodu boků a pasu, jenž zhodnotí zdravotní rizika spojená s rozložením tuku ve střední části těla.
 • Bazální metabolismus jako indikátor aktivity svalové hmoty, energetické náročnosti klidových funkcí organismu a stupně využití energie uložené v těle resp. přijímané potravou.
 • Složení těla - náš přístroj InBody 720 s vysokou přesností stanoví, kolik kilogramů/procent z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová tkáň, bílkoviny, kostní tkáň, voda celková, voda podkožní, voda vnitrobuněčná, tuková tkáň, minerální látky (v kostech i mimo ně) a buněčná tkáň. Změří průměr paže a stanoví, jakou část tohoto průměru tvoří tuk a podkožní voda.

Rozložení Vaší tělesné hmoty (včetně trupu a končetin)

Stanovíme proporcionalitu Vaší postavy z hlediska poměru horní a dolní poloviny těla resp. jejich pravé
a levé strany a stanovíme tzv. dysbalance. Změříme množství zadržené vody v jednotlivých končetinách a na trupu a určíme, zda již nedošlo k edému (otoku) v příslušné tělesné partii. Změříme mineralizaci kostí, vyhodnotíme případné riziko osteoporózy a dalších civilizačních nemocí (včetně metabolického syndromu, obezity aj.)

Na základě přesných diagnostických výsledků,

stanovíme vaši ideální hmotnost, kolik kilogramů svalů a tuku je vhodné přibrat nebo zredukovat.
Dietolog Vám přesně zformuluje

a) základní výživová doporučení, výživovou strategii a vzor jídelníčku po Vašem návratu
z Resortu Sv. Kateřina,
b) pitný režim a potřebu minerálních látek,
c) suplementační plán, tj. doporučení, jak doplnit běžnou stravu kvalitními doplňky stravy,
tj. přípravky s prokázanou účinností, které jsou u nás k dispozici,
d) případná zdravotní rizika a strategii, jak je minimalizovat (riziko osteoporózy, obezity, tvorby otoků, přetížení páteře a končetin aj.),
e) návrh na vhodný pohybový režim,
f) základní parametry změněného životního stylu.

Co od nás obdržíte?

Všechny diagnostikované údaje, tj. výsledkové protokoly s doporučeními a vzorovým jídelníčkem, pitným režimem a suplemetačním plánem. Vaše data u nás zůstávají, ale jsou chráněna před zneužitím. Můžete se nechat diagnostikovat během hubnoucích kúr, na začátku, v průběhu a na konci sportovních aktivit v resortu – uložená data se vzájemně porovnají a změny přesně vyhodnotí.

Přednosti přístroje InBody 720

U konvenčních diagnostických metod měření složení těla jsou výsledky měření zkresleny statistikou, založenou na osobních údajích vzorku osob, jako je jejich věk, pohlaví, typ těla atd.

Konvenční přístroje totiž měří složení těla jen nepřímo a výsledek je stanoven statisticky, tedy se statistickou chybou. Ta je tím vyšší, čím se klient více liší od statistického průměru. Ačkoliv konvenční metody podávají přiměřené výsledky, jejich přesnost je velmi nízká u dětí, starších lidí, osob se zdravotními problémy (např. otoky) a sportovců. Technologie DSM-BIA jihokorejského přístroje InBody však překonává všechna omezení, která má konvenční metoda. Přesně vyhodnocuje např. vnitrobuněčnou vodu použitím násobných frekvencí proudu, měří dokonce bioimpedanční odezvu trupu a jednotlivých končetin, vyhodnocuje typ uložení tuku (podkožně – subkutánně nebo útrobně – viscerálně) a mineralizaci kostí jako ty nejpřesnější lékařské denzitometrické přístroje. Přístroj InBody 720 tedy používá přímé měření a dosahuje naprosto přesných výsledků bez ohledu na empirické odhady, které jsou typické pro konvenční přístroje.

Podmínky měření

 1. Opakovaná měření lze provádět vždy jen za stejných objektivních podmínek (tj. teploty v místnosti vždy 20-25° C apod.).
 2. Nelze měřit klienty ihned po cvičení nebo námaze. Tělo nesmí být zpocené.
 3. Nelze měřit krátce po najedení.
 4. Těsně před měřením se klient nesmí koupat.

Ceník

individuální konzultace s výživovým specialistou (bez měření na Inbody) (cca 30 min.) 450 Kč
změření na Inbody, vysvětlení výsledků měření a základní doporučení
(cca 45 min.)  (opakovaně sleva 20%)
770 Kč
změření na Inbody, vysvětlení výsledků měření odborníkem na výživu,
základní doporučení a konzultace ohledněho jídelníčku (cca 60 min)
a následné sestavení doporučeného jídelníčku,
kde jsou zohledněny naměřené výsledky (do cca 5 dnů)  (opakovaně sleva 20%)
1670 Kč
opakované změření na Inbody s předáním nových výsledků
(bez konzultace) (cca 10 min.)
290 Kč

Další informace: