Rezervace
Pokoje a apartmány
Příjezd
Odjezd
Počet osob
Počet dětí
Program a aktivityVybrat balíček
Vyberte si z bohaté nabídky programů a akcí na Svaté Kateřině
Mimořádný návštěvní řád

Mimořádný návštěvní řád

Tento mimořádný návštěvní řád Resortu Svatá Kateřina (dále jen RSK) se vztahuje na všechny osoby, které jsou v RSK ubytovány nebo jenom vstupují do areálu RSK jako turisté, cykloturisté nebo hosté restaurací, wellness provozů či jiných aktivit po dobu trvání mimořádných opatření usnesené Vládou České republiky. Obsahuje základní informace o pravidlech pro možný vstup a volný pohyb osob v celém areálu RSK a jeho okolí od 25.5.2020.

Obecná ustanovení

 1. Tento mimořádný návštěvní řád vydává společnost ŠÉM, a.s., Riegrovy sady 38,
  Praha 2, IČ: 25634933, která je provozovatelem Resortu Svatá Kateřina
  (dále jen provozovatel).
 2. Účelem tohoto řádu je stanovení závazných pravidel chování všech návštěvníků
  a bydlících hostů RSK po 25.5.2020. Dále zajištění bezpečnosti, zdraví a také ochrany majetku RSK a bydlících hostů.
 3. Každý návštěvník svým dobrovolným vstupem do areálu RSK vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami mimořádného návštěvního řádu.
 4. Kromě provozovatele je oprávněna k dohlížení nad dodržováním tohoto mimořádného návštěvního řádu také Policie České republiky v rámci své zákonné pravomoci.
 5. Nerespektování tohoto mimořádného návštěvního řádu či nesouhlas s některými podmínkami pro vstup či pobyt v RSK je důvodem k vykázání či vyvedení z areálu RSK.
 6. Tento mimořádný návštěvní řád pouze doplňuje standardní návštěvní řád Resortu Svatá Kateřina.
 7. Návštěvníci areálu musí dodržovat platné právní předpisy České republiky, obecná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost, ohleduplnost,
  a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného anebo závadného jednání z prostor areálu RSK bez předchozího varování okamžitě vykázán a vyveden.
 8. Návštěvníci areálu při vstupu do budov RSK jsou povinni respektovat provozní řády
  a návštěvní řády jednotlivých provozů bez výjimky.
 9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu
  a zaměstnanců RSK, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby nebo Krajské hygienické stanice.

Mimořádný návštěvní řád

 1. Při příjezdu se každému klientovi bude individuálně bezkontaktně měřit teplota. Pokud klient nebude souhlasit s touto kontrolou, RSK si vyhrazuje právo nevpustit klienta do prostoru hotelu z důvodů bezpečnosti personálu a ostatních klientů.
 2. Při naměření zvýšené teploty (více než 37,7 stupňů Celsia) či při jakýchkoliv příznacích, bude klient umístěn do karanténního pokoje a management hotelu zařídí další postup.
 3. Klient je povinen nahlásit zaměstnancům hlavní recepce jakékoli příznaky či pochybnosti o svém zdravotním stavu.
 4. Každý návštěvník areálu Resortu Sv. Kateřina je povinen ve vnitřních prostorách nosit zakrytá ústa a nos (tzn. recepce, restaurace apod.). Roušku si mohou klienti sundat při konzumaci v restauraci, na cvičebních lekcích, v bazénu, whirlpoolu, jacuzzi, saunách a při pobytu na lehátkách v relaxačních zónách ve wellness.
 5. Klienti jsou povinni v celém areálu Resortu Sv. Kateřina dodržovat rozestupy minimálně 2 metry. Tento rozestup klienti nemusí dodržovat, pokud s dalšími klienty sdílí pokoj či mají rodinné vazby.
 6. Z hygienických důvodů bude počet osob v restauraci regulován pověřeným zaměstnancem tak, aby byly dodržovány veškeré hygienické standardy.
 7. Snídaně budou od 25.5.2020 vydávat pouze zaměstnanci restaurace. Jídelní stoly budou rozmístěny po prostoru restaurace tak, aby se dodrželi veškerá hygienická nařízení. I při snídaních platí regulace počtu osob v restauraci pověřenou osobou.
 8. Veškerá dochucovadla budou klientům v restauraci vydávána pouze na vyžádání. 
 9. Klienti restaurace budou vybírat jídlo pouze přes aplikaci Resortu Sv. Kateřina.
 10.  Klient je povinen při jakémkoliv vstupu do provozoven si řádně vydezinfikovat ruce. Veškeré desinfekce po celém areálu zajistí provozovatel RSK.
 11.  Sportovní vybavení pro všechny cvičební lekce (Nordic walking, horská kola apod.) je možné zapůjčit na hlavní recepci. Vybavení pro jógu, pilates a posilovnu (podložky apod.) jsou k zapůjčení na hlavní recepci za poplatek 500 Kč za pobyt/set. Vybavení lze také zakoupit v Jogashopu v areálu RSK.
 12.  Klient je povinen z hygienických důvodů si při vstupu do wellness, cvičebních prostor, kosmetických salónů a posilovny svou obuv zabalit do předem připravených průhledných sáčků.
 13.  Hlídání dětí je možné pouze ve venkovních prostorách a je nutné objednání předem. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout do péče dítě, které není dostatečně vybavené na venkovní hlídaní dle předem daných pokynů a jeho zdravotní stav není dobrý.

Kontakty

 1. V případě potřeby je možné 24 hodin denně kontaktovat osobně hlavní recepci resortu nebo na telefonech:
 • Pevná linka: 
  565 456 801 nebo 565 456 802
 • Mobil:            
  606 657 002


Účinnost

 1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 25.5.2020.