Rezervace
Pokoje a apartmány
Příjezd
Odjezd
Počet osob
Počet dětí
Program a aktivityVybrat balíček
Vyberte si z bohaté nabídky programů a akcí na Svaté Kateřině
<b>Návštěvní řád </b> Ájurvédského pavilonu</b>

Návštěvní řád Ájurvédského pavilonu

Při vstupu do Ájurvédského pavilonu (dále jen pavilonu) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků provozu.

Návštěvní řád vychází z provozního řádu pavilonu, který je schválen Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina územním pracovištěm Pelhřimov dne 12.3.2019.

Vstup do pavilonu

1. Vstup do prostor pavilonu je návštěvníkům umožněn pouze v provozní době. Provozní doba pavilonu je k dispozici na recepci pavilonu, hotelových pokojích resortu, hlavní hotelové recepci a webových stránkách Resortu Svatá Kateřina.
2. Vstup je povolen pouze s platným elektronickým čipem. Ceny vstupného jsou rovněž k dispozici na recepci pavilonu, hotelových pokojích resortu, hlavní hotelové recepci a webových stránkách resortu.
3. Vstupem do pavilonu se návštěvník plně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a všem pokynům zaměstnanců provozu pavilonu.
4. Za ztracený čip je účtován poplatek 1.200,- Kč.

5. Doba pobytu v pavilonu začíná vstupem do šatnového prostoru a končí vrácením čipu na recepci. Překročí-li návštěvník zaplacenou dobu k pobytu o více než 10 minut, je povinen uhradit příslušný doplatek dle platného ceníku.
6. 30 minut před koncem provozní doby již provozovatel neumožní vstup novým návštěvníkům. Nejpozději 10 minut po skončení otevírací doby musí všichni návštěvníci opustit prostor pavilonu.
7. Při odchodu z pavilonu je návštěvník povinen vrátit všechny zapůjčené věci (ručník, prostěradlo, obuv, případně župan). Dále čip, který slouží ke kontrole dodržení návštěvní doby pavilonu a vyčíslení celkového čerpání služeb.
8. U organizovaných skupin osob mladších 18 let pedagogický dozor, trenéři atd. plní ochranný dohled a mají odpovědnost za bezpečnost účastníků pavilonu.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY PAVILONU

1. Vstup do bazénu a vířivek je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu. Nežádoucí jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod.
2. Každý návštěvník pavilonu je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a pokynu provozních zaměstnanců.
3. Každý host pavilonu obdrží na recepci ručník, prostěradlo a žabky, které jsou v ceně vstupu. Ubytovaný host hotelu si přinese a používá hotelový župan. Ostatním návštěvníkům je župan zapůjčen za poplatek.
4. Po vstupu do šaten pavilonu je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi. Obuv je povinen uložit do šatní skříňky kam si odloží oděv a osobní věci. Skříňku uzamkne čipem, který si připevní na zápěstí jako hodinky. Za věci odložené mimo tyto skříňky nenese provozovatel pavilonu odpovědnost.

5. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do SPA a wellness důkladně se umýt mýdlem bez plavek a dodržovat zásady osobní hygieny ve všech prostorách pavilonu.
6. Ve všech prostorách pavilonu se návštěvníci pohybují bosi nebo v obdržené obuvi.
7. Všichni návštěvníci se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli pádům a následným úrazům. Provozovatel pavilonu nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto pokynu, či pokynu provozních zaměstnanců.
8. Ve finské sauně a parní kabině nelze používat plavky, ale pouze obdržené prostěradlo.
9. Za svévolné poškození zařízení nebo za ztrátu zapůjčených věcí je návštěvník povinen uhradit přiměřenou částku určenou provozovatelem pavilonu.
10. Atrakce v bazénu se obsluhují a spouštějí z recepce pavilonu dle provozního řádu. Jejich spuštění mimo stanovou provozní dobu nelze vymáhat.

11. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutné vždy zavolat personál recepce, který zajistní základní ošetření, případně lékařskou pomoc. Údaje o úrazech se zaznamenávají v knize úrazů na recepci pavilonu.
12. Celé SPA a wellness pavilonu je provozováno jako společné veřejné zařízení bez vyhrazených provozních časů pro jednotlivá pohlaví.
13. Z bezpečnostních důvodů jsou některé veřejné prostory pavilonu (s výjimkou šaten, WC, sprch, finské sauny, parní kabiny, maséren) monitorovány kamerovým systémem bez ukládání záznamu.

V pavilonu je zakázáno

1. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách pavilonu, sluneční terasy, atria a meditační zahrady.
2. Chodit v šatnách ve venkovní obuvi.
3. Skákat do bazénu a vířivek.
4. Chovat se hlučně a způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní i ostatních hostů nebo hlukem rušit klid ostatních hostů.
5. Vstupovat do bazénu a vířivek bez důkladného osprchování s použitím mýdla.

6. Konzumovat v prostorách pavilonu, sluneční terasy a atria jakékoliv vnesené potraviny a nápoje.  Konzumovat je možné pouze potraviny a nápoje zakoupené v pavilonu.
7. Vstupovat do pavilonu se psy a jinými zvířaty.
8. Čistit a prát prádlo.
9. Holit se a používat holicí strojky ve sprchách a šatnách pavilonu.

10. Přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením.
11. Vstupovat do SPA a wellness se žvýkačkou. 
12. Vnášet a používat vodní hračky, míčky a nafukovací lehátka (povoleny jsou pouze kruhy a rukávky pro děti).

Vyloučení návštěvy z pavilonu

1. Provozovatel má právo uzavřít přístup do pavilonu při naplnění provozní kapacity prostor.
2. Do pavilonu není povolen vstup osobám nemocným nakažlivými chorobami, s vyrážkami nebo s viditelným poraněním těla. Dále osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
3. Z pavilonu může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení vstupného nebo v případě ubytovaných hostů snížení ceny za ubytování i ten, který přes napomenutí porušuje ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynu odpovědných pracovníků provozu pavilonu. V neodkladném případě může odpovědná osoba provozu požádat o zakročení policie ČR.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části pavilonu z důvodu neodkladné údržby nebo dalších objektivních důvodů.

Děti a mládež

1. Dětem do jednoho roku je vstup zakázán dle § 19 odst. 3 Vyhlášky 238/2011 Sb.
2. Děti ve věku 1. – 3. let mohou do bazénu a vířivek pouze s doprovodem osoby starší osmnácti let v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
3. Vstup dětí do 8 let je umožněn pouze v předem určených dnech a časech.
4. Vstup dětí a mladistvých do 15 let je pouze s doprovodem osoby starší osmnácti let.
5. Vstup do sauny není doporučen osobám mladší patnácti let.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.