Rezervace
Pokoje a apartmány
Příjezd
Odjezd
Počet osob
Počet dětí
Program a aktivityVybrat balíček
Vyberte si z bohaté nabídky programů a akcí na Svaté Kateřině
kamenný kruh druidů

kamenný kruh druidů

Kamenný kruh Druidů je místo určené pro intenzivní hlubokou relaxaci, meditaci a ozdravení.

co je kamenný kruh ve svaté kateřině?

Kamenný kruh je novodobou replikou megalitické stavby. Byl postaven v roce 2014 jako největší kromlech v České republice. Jeho účelem je pomoci lidem v jejich duchovním vývoji a zlepšení zdraví.

Působení kamenů na jejich okolí a člověka vychází ze schopností krystalů daných jejich shluky a usměrněním. Ty pak umějí zpracovat světlo, především Slunce a Měsíce a také zemskou a kosmickou energii.

Kruhové kamenné stavby jsou jedním ze základních typů megalitů, které vznikaly ve světě na konci pravěku. Již tehdy lidé téměř na celém povrchu Země věděli o schopnostech přírodních krystalů a dovedli jich využít pro svůj život prostřednictvím různých podob megalitů. Zejména pak západoevropští druidi, kteří byli pokračovateli legendární atlantské a předchůdci keltské kultury.

Je-li podoba stavby kruhová, uplatňuje se zde energetická funkce tohoto ideálního tvaru. Kruh bez středového kamene má funkci sakrální; má-li ve svém středu menhir, může se dostavit kromě toho léčivý účinek této stavby.

Kruh je výjimečný tím, že jeho střed tvoří plochý kámen na třech menších podstavách, který byl používán některými severskými kulturami. Energetické vlastnosti tohoto kamene umožňují funkce, které běžné kruhy nemají a proto je přínos kruhu pro člověka velmi významný.

Vstup do kruhu je ze západní strany; tvoří jej průchod mezi dvěma nejvyššími kameny. Je nutno jej použít při jakékoli meditativní činnosti a to pro vstup i opuštění kruhu. Při vstupu je nutno se mezi kameny na chvíli zastavit, případně se jich dotknout dlaněmi. I zbylé světové strany jsou vyznačeny vysokými kameny pro orientaci při meditacích.

Autorem kamenného kruhu je Ing. Pavel Kozák, psychotronik a významný český odborník v oboru energie krajiny.

objevte energii tohoto magického místa...

objevte energii tohoto magického místa...

jak probíhá meditace?

Při meditacích se uplatňuje síla středového kamene umocněná obvodovými kameny. Dále se uplatňuje síla jejich vzájemného působení.

Počet rituálů se bude podle zkušeností z jiných lokalit během vývoje kruhu zvyšovat.

Základní a důležité jsou tři:

1. zvýšení vědomí člověka
2. nalézání místa jedince ve společnosti 
3. získání vlastnosti, která jedinci chybí

Další vlastností kruhu je jeho léčivé působení, které je umožněno interakcí středu s obvodovými kameny a ty mu poskytují léčivou sílu. Jde o doplněk klasické medicíny nebo dalších způsobů léčby.

Středový kámen je spojen krátkými paprsky se všemi obvodovými kameny. Ty jsou obdařeny specializovanými léčivými schopnostmi, vzájemně se lišícími tak, že obvod obsáhne celé patologické spektrum.

Vystoupí-li nemocný na středový kámen, je jím prohlédnut. Podle diagnózy si plochý kámen vyžádá energii od toho nebo těch obvodových kamenů, do jejichž "kompetence" nemoc spadá a předá ji člověku.

Při léčení stojí pacient nejprve čelem k východu asi 1 minutu a poté leží asi 2 minuty na zádech nohama k východu.

Jestliže nechcete využít žádný z meditačně energetických způsobů, které tato kamenná stavba umožňuje, prohlédněte si alespoň tento monument připomínající prastaré doby lidstva.

zajímavá fakta a doporučení

Kamenný kruh je postaven z 33 kamenů (menhirů) umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho středu je umístěn 34. kámen, který je 717 metrů nad mořem. Tímto kamenným kruhem rovněž prochází rozvodí Černého a Severního moře. Kamenný kruh Druidů je místo určené pro intenzivní hlubokou relaxaci, meditaci a ozdravení. Nedoporučuje se zde praktikovat dynamické aktivity, praxi jógových pozic ani taneční aktivity. Objevte sílu tohoto spirituálního místa, okolní přírody, pocit vnitřní harmonie jen v koncentraci na váš dech. Před vstupem do kruhu prosím respektujte případné další návštěvníky, jejich soukromí a probíhající meditace.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.