Rezervace
Pokoje a apartmány
Příjezd
Odjezd
Počet osob
Počet dětí
Program a aktivityVybrat balíček
Vyberte si z bohaté nabídky programů a akcí na Svaté Kateřině

Podmínky využití dárkového certifikátu

  1. Dárkový certifikát (dále jen: „certifikát“) opravňuje jeho držitele k čerpání služeb na certifikátu uvedených v Resortu Svatá Kateřina, Svatá Kateřina 327, 394 64 Počátky (dále jen: „provozovatel“). Certifikát je neomezeně převoditelný. Čerpání služeb bez certifikátu není možné.
  2. Certifikát je možno u provozovatele uplatnit, a služby na certifikátu uvedené čerpat pouze do data, uvedeném na lícní straně certifikátu. Po uplynutí stanoveného data certifikát bez náhrady propadá.
  3. Držitel certifikátu je povinen chránit certifikát před ztrátou/zničením či odcizením. Provozovatel neodpovídá za zničení/ztrátu certifikátu a jeho využití třetí osobou, která se prokáže platným certifikátem provozovateli.
  4. Provozovatel na žádost objednatele certifikátu ve spojení se zaplacením administrativního poplatku ve výši 1.000 Kč vystaví nejpozději do 3 týdnů od obdržení platby certifikát nový. To nemá vliv na podmínky bodu výše.
  5. Držitel certifikátu bere na vědomí, že snahou o využití neplatného či zneplatněného certifikátu může naplnit skutkovou podstatu bezdůvodného obohacení popř. nejméně pokusu trestného činu podvodu podle ust. § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Držitel může dle ustanovení § 1820 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zakoupený, avšak nečerpaný a nepoškozený, certifikát provozovateli vrátit bez udání důvodu do čtrnácti dnů od jeho převzetí, pokud byl certifikát objednán způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.katerinaresort.cz). V takovém případě bude držiteli na bankovní účet, který písemně sdělí, vrácena částka, kterou za služby zaplatil, ponížená o paušalizované náklady provozovatele.
  7. Certifikát zásadně není směnitelný za hotovost.
  8. Služby na certifikátu uvedené je držitel povinen si u provozovatele předem a v dostatečném předstihu (tedy nejméně 8-10 týdnů předem) rezervovat a to na kontaktech uvedených na lícní straně certifikátu.
Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.