Rezervace
Pokoje a apartmány
Příjezd
Odjezd
Počet osob
Počet dětí
Program a aktivityVybrat balíček
Vyberte si z bohaté nabídky programů a akcí na Svaté Kateřině

Obecné obchodní podmínky

Platební podmínky:

 • Zálohová faktura zaslaná společně s tímto potvrzením je splatná do 7-mi dnů od obdržení.
 • V případě rezervace prováděné v době kratší než 21 dní před příjezdem je zálohová faktura splatná okamžitě.
 • Zálohová faktura se vystavuje na 100% celkové částky všech rezervovaných služeb.
 • Při úhradě zálohové faktury uvádějte jako variabilní symbol (VS) číslo zálohové faktury. Bez uvedení VS nebo chybného uvedení VS nelze platbu identifikovat a přiřadit platbu k rezervaci.
 • V případě, že nebude zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, bude Vaše rezervace zrušena.
 • Pokud požadujete fakturu - daňový doklad použitelný pro vaše účetnictví, je nutné nám tuto skutečnost oznámit nejpozději před úhradou zálohové faktury. Fakturační údaje musí vždy obsahovat DIČ, bez tohoto čísla nelze fakturu vystavit. Na pozdější požadavky o úpravy fakturačních údajů nelze s ohledem na nově platný zákon č. 360/2014 Sb. brát zřetel.

Stornovací podmínky:

V případě zrušení Vaší objednávky/termínu Vám budou účtovány následující storno-poplatky:

 • při zrušení objednávky do 21 dní před příjezdem:
  bez poplatku
 • při zrušení objednávky v rozmezí 20-14 dní před příjezdem: 20% z celkové částky objednaných služeb
 • při zrušení objednávky v rozmezí 13-7 dní před příjezdem: 30% z celkové částky objednaných služeb
 • při zrušení objednávky v rozmezí 6dní-2dny před příjezdem: 50% z celkové částky objednaných služeb
 • při zrušení objednávky v době kratší než 48 hodin před příjezdem nebo v případě nenastoupení na pobyt (no show): 100% z celkové částky objednaných služeb

Stornovací podmínky aktivit:

V případě neúčasti na lekci, proceduře, sportovní aktivitě, workshopu nebo přednášce (dále jen „aktivity“), které jsou součástí vašeho balíčku, nevzniká nárok na refundaci či náhradní čerpání těchto aktivit. V případě zrušení aktivity objednané nad rámec vašeho balíčku v době kratší než 24 hodin před jejím konáním nebo v případě neúčasti na ní, vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100% ceny objednané aktivity.

Mimosoudní řešení sporů:

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem a Resortem Svatá Kateřina je spotřebitel oprávněn podat ve lhůtě do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva či povinnosti vůči RSK podnět k zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, @: adr@coi.cz

Fakturační adresa:
Šém, a.s.
Riegrovy sady 38

120 00 Praha 2
IČO: 25634933
DIČ: CZ25634933


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5133.

Korespondenční adresa:
Resort Svatá Kateřina 
Svatá Kateřina 327

394 64 Počátky


Bankovní spojení:
Majitelem bankovního účtu je ŠÉM, a.s.
Číslo účtu: 3114498539/2700

IBAN: CZ642700000000211449539

SWIFT: BACXCZPP