Rezervace
Pokoje a apartmány
Příjezd
Odjezd
Počet osob
Počet dětí
Program a aktivityVybrat balíček
Vyberte si z bohaté nabídky programů a akcí na Svaté Kateřině
Návštěvní řád wellness & spa

Návštěvní řád wellness & spa

Při vstupu do wellness & SPA hotelu Svatá Kateřina pavilonu (dále jen wellness) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků provozu.

Návštěvní řád vychází z provozního řádu Wellness – Resort Svatá Kateřina, který je schválen Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina územním pracovištěm Pelhřimov dne 22.7.2008 a jeho Dodatku č.1 schváleného dne 23.11.2011.

Vstup do wellness

1.Vstup do prostor wellness je návštěvníkům umožněn pouze v provozní době. Provozní doba wellness je k dispozici na recepci wellness, hotelových pokojích resortu, hlavní hotelové recepci a webových stránkách Resortu Svatá Kateřina.
2.Vstup je povolen pouze s vědomím wellness recepce. Ceny vstupného jsou rovněž k dispozici na recepci wellness, hotelových pokojích resortu, hlavní hotelové recepci a webových stránkách resortu.
3.Vstupem do wellness se návštěvník plně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a všem pokynům zaměstnanců provozu wellness.

4.Doba pobytu ve wellness začíná vstupem do šatnového prostoru a končí vrácením klíčku od šatních skříněk. Překročí-li návštěvník zaplacenou dobu k pobytu o více než 10 minut, je povinen uhradit příslušný doplatek dle platného ceníku.
5.Třicet minut před koncem provozní doby již provozovatel neumožní vstup novým návštěvníkům. Nejpozději 10 minut po skončení otevírací doby musí všichni návštěvníci opustit prostor wellness.
6.Při odchodu z wellness je návštěvník povinen vrátit všechny zapůjčené věci (ručník, prostěradlo, obuv, případně župan).
7.U organizovaných skupin osob mladších 18 let pedagogický dozor, trenéři atd. plní ochranný dohled a mají odpovědnost za bezpečnost členů skupiny.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY WELLNESS

1.Vstup do vířivek je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu. Nežádoucí jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod.
2.Každý návštěvník wellness je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a pokynu provozních zaměstnanců.
3.Každý host wellness obdrží na recepci ručník, prostěradlo a případně žabky, které jsou v ceně vstupu. Ubytovaný host hotelu si přinese a používá hotelový župan.
4.Po vstupu do šaten wellness je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi. Obuv je povinen uložit do šatní skříňky kam si odloží oděv a osobní věci. Skříňku uzamkne. Za věci odložené mimo tyto skříňky nenese provozovatel wellness odpovědnost.

5.Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do SPA a wellness důkladně se umýt mýdlem bez plavek a dodržovat zásady osobní hygieny ve všech prostorách wellness.
6.Ve všech prostorách wellness se návštěvníci pohybují bosi nebo v obdržené obuvi.
7.Všichni návštěvníci se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli pádům a následným úrazům. Provozovatel wellness nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto pokynu, či pokynu provozních zaměstnanců.

8.Ve finské sauně a parní kabině nelze používat plavky, ale pouze obdržené prostěradlo.
9.Za svévolné poškození zařízení nebo za ztrátu zapůjčených věcí je návštěvník povinen uhradit přiměřenou částku určenou provozovatelem wellness.
10.Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutné vždy zavolat personál recepce, který zajistní základní ošetření, případně lékařskou pomoc. Údaje o úrazech se zaznamenávají v knize úrazů na recepci wellness.
11.Celé wellness je provozováno jako společné veřejné zařízení bez vyhrazených provozních časů pro jednotlivá pohlaví.

 

 

VE WELLNESS je zakázáno

1.Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách wellness.
2.Skákat do vířivek.
3.Chovat se hlučně a způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní i ostatních hostů nebo hlukem rušit klid ostatních hostů.
4.Vstupovat do vířivek bez důkladného osprchování s použitím mýdla.

5.Konzumovat v prostorách wellness jakékoliv vnesené potraviny a nápoje.  Konzumovat je možné pouze potraviny a nápoje zakoupené na recepci wellness.
6.Vstupovat do wellness se psy a jinými zvířaty.
7.Čistit a prát prádlo.
8.Holit se a používat holicí strojky ve sprchách a šatnách wellness.
9.Přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením.
10.Vstupovat do wellness se žvýkačkou. 
11.Vnášet a používat vodní hračky, míčky a nafukovací lehátka (povoleny jsou pouze kruhy a rukávky pro děti.

Vyloučení návštěvy z wellness

1.Provozovatel má právo uzavřít přístup do wellness při naplnění provozní kapacity prostor.
2.Do wellness není povolen vstup osobám nemocným nakažlivými chorobami, s vyrážkami nebo s viditelným poraněním těla. Dále osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
3.Z wellness může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení vstupného nebo v případě ubytovaných hostů snížení ceny za ubytování i ten, který přes napomenutí porušuje ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynu odpovědných pracovníků provozu wellness. V neodkladném případě může odpovědná osoba provozu požádat o zakročení policie ČR.
4.Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části wellness z důvodu neodkladné údržby nebo dalších objektivních důvodů.

Děti a mládež

1.Dětem do jednoho roku je vstup zakázán dle § 19 odst. 3 Vyhlášky 238/2011 Sb.
2.Děti ve věku 1. – 3. let mohou do vířivek pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou a doprovodem osoby starší osmnácti let.
3.Vstup dětí do 8 let je umožněn pouze v předem určených dnech a časech.
4.Vstup dětí a mladistvých do 15 let je pouze s doprovodem osoby starší osmnácti let.
5.Vstup do sauny není doporučen osobám mladší patnácti let.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.